Creatief

atelier de Kleine Vis

Kansen voor de verbeelding

Het atelier de Kleine Vis streeft ernaar de individuele creatieve en kunstzinnige capaciteiten van kinderen te versterken, ruimte geven en te motiveren tot een verdere ontwikkeling. We streven ernaar de affectieve, expressieve en sociale competenties van kinderen te versterken doormiddel van het maken van kunstzinnige producten. En kinderen motiveren om kunst en cultuur in hun agenda op te nemen, met de vele kansen die de stad te bieden heeft.   

Waar

Bruijnstraat 1a Rotterdam

Aanmelden

Juan Heinsohn - info@atelierkleinevis.nl - 06-43443983
Cultuur

Cultuurregisseur Delfshaven

Cultuur Concreet gelooft in de kracht van kunst en cultuur in de wijk. Met cultuurregisseurs in alle veertien gebieden van Rotterdam helpen we bewoners en makers hun plannen daar te realiseren. Daarnaast adviseren we - gevraagd en ongevraagd - instellingen en beleidsmakers over ‘hyperlokale’ cultuur. Zo draagt Cultuur Concreet bij aan een stevige stad.

Aanmelden

Menno Rosier - delfshaven@cultuurconcreet.nl - 0643
Thuiszorg

ZGM ZORGGROEP MAASLAND

De begeleiding van Zorggroep Maasland is een op maat afgestemde, resultaatgerichte begeleiding in de eigen omgeving. De begeleiding bestaat uit het versterken van individuele vaardigheden en het benutten van steun uit de omgeving. Zelfredzaamheid is van groot belang voor het persoonlijke functioneren van de cliënt, het welzijn en het maatschappelijk functioneren. Zorggroep Maasland biedt begeleiding voor mensen met een beperking, een ziekte of met andere problemen. Dit kan uiteenlopen van psychische klachten tot lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen.

Zorggroep Maasland biedt hulp aan volwassenen die:

 • Dagbesteding nodig hebben.
 • Baat hebben bij professionele/deskundige hulpverlening.
 • behoefte hebben aan individuele begeleiding.
 • Hun financiële situatie niet onder controle kunnen krijgen of houden.
 • Onvoldoende vaardigheden hebben om een sociaal netwerk op te kunnen bouwen.
 • Moeite hebben met zelfstandig wonen en alles wat daarbij komt kijken.
 • Hulp nodig hebben bij het leren omgaan met een psychische of verstandelijke beperking. Voorbeelden zijn angststoornis, depressie, schizofrenie of autisme.

Zorggroep Maasland richt zich op hulpbehoevende burgers met als doel de zelfredzaamheid bevorderen. De deskundigheid van de professionals maakt Zorggroep Maasland uniek. Ongeacht de etnische achtergrond, culturele aspecten en geloofsovertuigingen leveren wij zorg naar de harten enstaan klaar voor alle zorgvragers. Zorggroep Maasland is gemotiveerd om de kwetsbare doelgroep op weg te helpen. Zorgverleners van Zorggroep Maasland beschikken over een breed scala aan hulpverlening. De kracht van Zorggroep Maasland is te danken aan de diversiteit van hulpverleners met verschillende culturele achtergronden. Diversiteit en expertise motiveert Zorggroep Maasland.

Onze begeleiding is erop gericht, om ouderen die beperkt zijn, vreedzaam te ondersteunen. Samen met u zoeken wij een passende oplossing die volledig aansluit bij uw wensen. Zorggroep Maasland biedt begeleiding aan ouderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking(en) en aan ouderen met psychische klachten.

Waar

Rösener Manzstraat 165TR Rotterdam

Aanmelden

Selim Sahin - service@zorggroepmaasland.nl - 010 760 5060
Bedrijven

SOCOCO Coffee

Wij zijn een sociaal koffiebedrijf, gevestigd in De Kroon. Onze koffie komt rechtsreeks uit Guatemala, waar we een directe relatie hebben met de koffieboer. Ook betalen we een eerlijke prijs voor de koffie. 

In Nederland hebben we een Barista leerwerktraject, voor mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Hopelijk binnenkort beschikbaar in Schiemond! 

Activiteitencentrum

St. Jeugdactiviteiten Oud-Mathenesse

De Stichting Jeugdactiviteiten Oud-Mathenesse is opgericht vanuit de behoefte aan een vaste plek waar jongens en meisjes tussen de 5 en 19 jaar in Oud-Mathenesse kunnen binnenlopen en/of kunnen deelnemen aan activiteiten. Het aanbod dat er was in de buurt, was te weinig of sloot niet aan bij de behoeften van de kinderen. Het buurthuis, dat zich voornamelijk richt op 55+ ouderen in de wijk, biedt kinderen mogelijkheden, maar alleen voor kortdurende en georganiseerde activiteiten in een die ook voor heel andere activiteiten gebruikt wordt. Hierdoor kan niet echt een thuisgevoel of huiskamergevoel ontstaan, en er is geen inloopmogelijkheid.

Waar

Pinasplein 7a Rotterdam

Aanmelden

benjamin Sabotinov - Bensabo17@gmail.com
Theater

Theatergroep Onderwater Producties

De Rotterdamse theatergroep Onderwater Producties maakt documentair en toegankelijk theater over actuele, maatschappelijke thema’s en persoonlijke ervaringen. De voorstellingen worden gespeeld op bijzondere locaties en festivals.

Van 29 september t/m 31 oktober 2021 speelt Onderwater Producties de locatievoorstelling Club Uppercut in een van de ruige loodsen aan de Schiehaven in Rotterdam. Een absurdistische, humorvolle én confronterende voorstelling over geweld. Club Uppercut is de eerste van een serie voorstellingen die Onderwater Producties de komende jaren maakt over Rotterdam en wat er werkelijk in de stad gaande is: The Real City. 

Club Uppercut is hun elfde voorstelling. In de afgelopen tien jaar maakten ze: Till Death do Us Part 2050 (Glazen Huis op Lijnbaanflat), GAST! (Hotel Bellevue Dordrecht), Lonely City (Zomerhofstraat), Bon Voyage! (o.a. festival de Parade, Kantine Walhalla, winnaar publieksprijs Fries StraatFestival), Coolsingel 65 (Holbeinhuis), Kassa! (Lijnbaan), How Much is Enough? (festivals en DakAkker Schieblock), Het Geheugen van Rotterdam (Arminius), FutureShock (o.a. festival de Parade, Spoffin, Duizel) en Insomnia (winnaar Juryprijs EnschedeFringe, nominatie Theateraffiche Prijs).

Kaarten en meer info: www.onderwaterproducties.nl

Waar

Schiehaven 15 Rotterdam
Educatie

stichting PAUW / Het Taalbedrijf

In het project Het Taalbedrijf willen we tot een integrale aanpak komen van de volgende problemen in Rotterdam:

1. Voor talentvolle vrouwen met een bijstandsuitkering, die een andere culturele achtergrond hebben dan de Nederlandse is het moeilijk om een baan te vinden; één van de oorzaken is het onvoldoende beheersen van de Nederlandse taal

2.Taallessen, waarbij er sprake is van kennisoverdracht, waarbij er zelfstandig geoefend moet worden met grammatica en woordkennis lost dit probleem over het algemeen niet structureel op

3. Deze vrouwen kampen dikwijls met trauma’s en psychische problemen, eenzaamheid, verdriet en een gebrek aan basisvoorzieningen zoals comfortabele huisvesting en sociale steun. Dit gegeven belemmert het leren van de Nederlandse taal en de integratie in Nederland.

4. In maatschappelijke organisaties, zoals hulpverleningsinstellingen, ziekenhuizen, bedrijven en scholen is het voor de medewerkers dikwijls niet mogelijk om adequaat te communiceren met anderstalige cliënten. Dit belemmert het uitvoeren van voornoemde diensten..

Aanmelden

Marieke Grund - mariekegrund@hotmail.com
Gezondheid

Fair Zorg BV

Fair zorg richt zich als zorgorganisatie op de multiculturele samenleving en houdt rekening met de normen, taal en belevingswereld van de cliënten. De samenleving van nu is erg divers en wij als Fair zorg leveren zorg die gericht is op de leef- en belevingswereld van de cliënten. Wij bieden verschillende diensten aan zoals; persoonlijke verzorging, verpleging en ambulante begeleiding. Kijk voor een volledig overzicht van onze diensten op onze website. Fair zorg onderscheidt zich door persoonlijk aandacht te schenken aan de wensen van de zorgvrager. Ook vinden wij het belangrijk dat er een goede match is tussen zorgverlener en zorgvrager. Door hier extra aandacht aan te schenken vergroten wij de klanttevredenheid en het welbevinden van onze cliënten. Fair Zorg is een zorgorganisatie waar iedereen zicht thuis voelt.

Aanmelden

Fair Zorg - info@fair-zorg.nl - 0103100865
Peutercentra

De Rotterdamse Peuterschool

Ieder kind verdient een goede start

Een fijne, veilige plek waar ieder kind zichzelf mag zijn is belangrijk voor een goede start. De Rotterdamse Peuterschool wil elke peuter een optimale start bieden door hem te stimuleren om te spelen, te ontdekken en zich te ontwikkelen. Op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. Als individu en als lid van de groep.

De Rotterdamse Peuterschool ondersteunt de ouders van peuters bij de opvoeding. De medewerkers bouwen een vertrouwensrelatie met hen op, waardoor zij zich vrij voelen om met vragen en twijfels bij ons te komen. Ook dit heeft als doel ieder kind een goede start te geven.

‘Spelen is leren’

“Spelen is dingen doen waar je zin in hebt, zolang je zelf wilt, zonder iets speciaals te willen bereiken en zonder dat iemand zegt dat het moet. Daarmee is spelen ontdekken, ontwikkelen en leren.” Dat is de speelvisie van De Rotterdamse Peuterschool die de pedagogisch medewerkers dagelijks in praktijk brengen.

Aanmelden

Receptie Peuter & Co - info@peuterenco.nl - (010) 42 55 392
Activiteitencentrum

GeeGee-Gaming

Bij GeeGee Gaming richten we ons op alle disciplines die raakvlakken hebben met gaming. In de reis naar het benutten van je volledige potentieel helpen we je bij het vinden van je talenten en vervolgens het ontwikkelen ervan.

Onze Disciplines:

 • Gaming & Bewegen
 • Social Gaming events
 • Content creatie lab (bezoek adres: Willem buytewechstraat 147-149)
 • Gameclub Delfshaven
 • Gaming Cases

Waar

Willem Buytewechstraat 147 Rotterdam

Aanmelden

Farlyson Dortalina - info@thechallengeroom.eu
Ontmoeten

de woonkamer van meneer de burgemeester

De Woonkamer van de Burgemeester is niet alleen een plek met faciliteiten maar ook een vereniging met leden en een achterban. Dat is fijn want als je iets organiseert dan wil je ook deelnemers.

Wat is er te doen?

Gastvrouwen de Aisha’s

Koffie, thee en gezelligheid bij de gastvrouwen. Voor en door alle vrouwen in de buurt.

Studiegroep Buurtgeschiedenis

(André van der Velden: a.vandervelden@uu.nl )

Stoelyoga

Verder is er om de week de buurtcirkel.

Onlangs is er een vergadering geweest en werd duidelijk dat er binnenkort (soms na de zomer) er een koffieochtend komt. Er zullen weer spellenavonden worden georganiseerd en er komen kinderactiviteiten. Wij zijn benieuwd waar je aan mee zou willen doen of wat je zou willen organiseren.

Waar

Burgemeester Meineszlaan 102 Rotterdam

Aanmelden

Frans Vermeer - info@dewoonkamervandeburgemeester.nl
Activiteitencentrum

Tref en leer centrum Wi Masanga

Wi Masanga informeert u over cultuur, wetenschap, samenleving, economie en politiek,vanuit een Surinaams perspectief.

Kennis- en Cultuurcentrum Wi Masanga biedt u via haar Facebook pagina ook nieuws aan, vanuit een Surinaams perspectief. Dat wil zeggen dat we solidair zijn met derde wereld landen die strijden voor de opbouw van een samenleving waarin de belangen van de eigen bevolking prevaleren boven de belangen van multinationals of andere landen.

Daarbij plaatsen we Suriname in het geopolitiek krachtenveld, omdat daar de wereldwijde agenda's worden geïnitieerd en waar de grote lijnen van het internationale politieke steekspel zichtbaar worden.

Suriname maakt vanuit dat perspectief deel uit van het Caraïbisch Gebied, Zuid- en Midden Amerika en Latijns Amerika.

Voor Suriname worden de zuid-zuid relaties steeds belangrijker, omdat er onder gunstiger condities zaken gedaan worden dan in noord-zuid verband. Minder weergeven

Waar

Rauwenhoffstraat 39 Rotterdam

Aanmelden

Dolores Hart - doloreshart@hotmail.com
Zoom