Peutercentra

De Rotterdamse Peuterschool

Ieder kind verdient een goede start

Een fijne, veilige plek waar ieder kind zichzelf mag zijn is belangrijk voor een goede start. De Rotterdamse Peuterschool wil elke peuter een optimale start bieden door hem te stimuleren om te spelen, te ontdekken en zich te ontwikkelen. Op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. Als individu en als lid van de groep.

De Rotterdamse Peuterschool ondersteunt de ouders van peuters bij de opvoeding. De medewerkers bouwen een vertrouwensrelatie met hen op, waardoor zij zich vrij voelen om met vragen en twijfels bij ons te komen. Ook dit heeft als doel ieder kind een goede start te geven.

‘Spelen is leren’

“Spelen is dingen doen waar je zin in hebt, zolang je zelf wilt, zonder iets speciaals te willen bereiken en zonder dat iemand zegt dat het moet. Daarmee is spelen ontdekken, ontwikkelen en leren.” Dat is de speelvisie van De Rotterdamse Peuterschool die de pedagogisch medewerkers dagelijks in praktijk brengen.

Aanmelden

Receptie Peuter & Co - info@peuterenco.nl - (010) 42 55 392
Activiteitencentrum

GeeGee-Gaming

Bij GeeGee Gaming richten we ons op alle disciplines die raakvlakken hebben met gaming. In de reis naar het benutten van je volledige potentieel helpen we je bij het vinden van je talenten en vervolgens het ontwikkelen ervan.

Onze Disciplines:

  • Gaming & Bewegen
  • Social Gaming events
  • Content creatie lab (bezoek adres: Willem buytewechstraat 147-149)
  • Gameclub Delfshaven
  • Gaming Cases

Waar

Willem Buytewechstraat 147 Rotterdam

Aanmelden

Farlyson Dortalina - info@thechallengeroom.eu
Ontmoeten

de woonkamer van meneer de burgemeester

De Woonkamer van de Burgemeester is niet alleen een plek met faciliteiten maar ook een vereniging met leden en een achterban. Dat is fijn want als je iets organiseert dan wil je ook deelnemers.

Wat is er te doen?

Gastvrouwen de Aisha’s

Koffie, thee en gezelligheid bij de gastvrouwen. Voor en door alle vrouwen in de buurt.

Studiegroep Buurtgeschiedenis

(André van der Velden: a.vandervelden@uu.nl )

Stoelyoga

Verder is er om de week de buurtcirkel.

Onlangs is er een vergadering geweest en werd duidelijk dat er binnenkort (soms na de zomer) er een koffieochtend komt. Er zullen weer spellenavonden worden georganiseerd en er komen kinderactiviteiten. Wij zijn benieuwd waar je aan mee zou willen doen of wat je zou willen organiseren.

Waar

Burgemeester Meineszlaan 102 Rotterdam

Aanmelden

Frans Vermeer - info@dewoonkamervandeburgemeester.nl
Activiteitencentrum

Tref en leer centrum Wi Masanga

Wi Masanga informeert u over cultuur, wetenschap, samenleving, economie en politiek,vanuit een Surinaams perspectief.

Kennis- en Cultuurcentrum Wi Masanga biedt u via haar Facebook pagina ook nieuws aan, vanuit een Surinaams perspectief. Dat wil zeggen dat we solidair zijn met derde wereld landen die strijden voor de opbouw van een samenleving waarin de belangen van de eigen bevolking prevaleren boven de belangen van multinationals of andere landen.

Daarbij plaatsen we Suriname in het geopolitiek krachtenveld, omdat daar de wereldwijde agenda's worden geïnitieerd en waar de grote lijnen van het internationale politieke steekspel zichtbaar worden.

Suriname maakt vanuit dat perspectief deel uit van het Caraïbisch Gebied, Zuid- en Midden Amerika en Latijns Amerika.

Voor Suriname worden de zuid-zuid relaties steeds belangrijker, omdat er onder gunstiger condities zaken gedaan worden dan in noord-zuid verband. Minder weergeven

Waar

Rauwenhoffstraat 39 Rotterdam

Aanmelden

Dolores Hart - doloreshart@hotmail.com
Coaching

Stichting Urban Skillsz

Stichting Urban Skillsz is een non-profit-organisatie die zich richt op jongeren tussen de 10 en 27 jaar oud die in een kwetsbare positie verkeren. Het merendeel van deze jongeren behoort tot een groep die gekenmerkt wordt als een diverse groep met obstakels die breed en domeinoverstijgend zijn. Deze jongeren hebben te maken met problematiek zoals onvoldoende sociale vaardigheden, het ontbreken van een juiste studie- en werkhouding, ernstige gedrags-, sociaal-emotionele en psychische problemen. Veelal in combinatie met maatschappelijke problemen zoals gebroken gezinnen, armoede, schulden, huisvesting, gezondheid, verslaving en criminaliteit. Urban Skillsz werkt samen met ouders en partners om jongeren te inspireren én uit te dagen om het beste uit zichzelf te halen. Met als doel dat zij volwaardig deel kunnen nemen aan de maatschappij. Dit gebeurt vanuit de overtuiging dat iedereen – ongeacht afkomst, leeftijd, geslacht of geaardheid – talenten en ambities heeft.  

Het uitgangspunt van Urban Skillsz is dat alle jongeren talenten en kwaliteiten hebben. Het versterken van talenten is voor Urban Skillsz een cruciaal onderdeel in de begeleiding van jongeren. Belangrijk is dat jongeren gedurende het traject, door middel van muzisch en agogische activiteiten, werken aan hun talenten en in het proces succeservaringen opdoen. Deze benadering zorgt ervoor dat jongeren kunnen werken aan hun zelfvertrouwen en geloof in hun eigen kunnen. De begeleiding is gericht op de mogelijkheden van jongeren in plaats van belemmeringen, waarbij de begeleider een positieve insteek heeft en achterhaalt wat de motivatie of interesses van jongeren zijn. Er is naast zorg ook aandacht voor talentontwikkeling zodat jongeren vaardigheden ontwikkelen en talenten ontdekken.  

Nieuwsgierig naar meer over Urban Skillsz? Ga naar de website!

Waar

Rochussenstraat 355 Rotterdam

Aanmelden

Sherandel Rosa - info@urbanskillsz.com
Vrijwilligerswerk

Vrijwilligersplatform Zorgzaam010

Zorgzaam010, het grootste vrijwilligerswerkplatform van Rotterdam. Wil jij ook het verschil maken op een manier die bij jou past? Of kun je wel een extra handje gebruiken? Je bent op de goede plek! Op Zorgzaam010 vind je een overzicht van alle vraag en aanbod op het gebied van vrijwilligerswerk en vrijwillige inzet. Vraag, vind en help elkaar. 

Klik op de link hieronder om naar het platform te gaan en het actuele vraag en aanbod van vrijwilligerswerk in Rotterdam Delfshaven te zien!

Real Estate bedrijven

Interveste

Antikraak en leegstandbeheer. Dat zijn de termen waar wij zelf mee werken. Interveste helpt vastgoedeigenaren, woningcorporaties, zorginstellingen of vastgoedbeheerders (en vele andere partijen) hun panden of woningen te beschermen. Dat realiseren we door onze andere doelgroep, bestaande uit woningzoekenden en ondernemers, in deze panden te laten wonen of werken.

Aanmelden

Jim Stiller - werving@interveste.nl
Educatie

SURVIVALLAB

Het eerste Rotterdamse Survivallab is een Open lab dat de overlevingsvaardigheden van jonge Rotterdammers onderzoekt, ontwikkelt, doorgeeft en behoudt voor toekomstige generaties. Het Survivallab is een open leer & werkplek voor en door betrokken kids, jongeren en ouderen.

Vanuit het Survivallab focussen wij op het versterken van mentale, sociale en emotionele vaardigheden.

kijk in de etalage welke programma’s wij organiseren.

WIE ZIJN WIJ

Wij zijn FYNDER. Een betrokken sociale onderneming uit Rotterdam, professionals, trainers, ervaringsdeskundigen en mentale versterkers. Samen leren wij (kwetsbare) wereldburgers om beter te reageren op crisis en tegenslag. Zowel mentaal, fysiek, als materieel. Hierdoor ontstaat een krachtige individu, die zich in het moment kan aanpassen en met succes weet te groeien. Vanuit de eigen levenservaring weten wij dat jezelf aanpassen en goed voor jezelf zorgen niet vanzelfsprekend is.

Ook geloven wij met onze expertise en ervaring (vallen en opstaan, oorlog en vrede, welvaart en crisis) dat wij samen het verschil kunnen maken. Praktischer, eenvoudiger en veerkrachtiger. FYNDER levert een bijdrage aan onze buurt, wijk, stad en wereld waarin we samen over leven. 

Afgelopen jaren mochten wij een groot verschil maken in de levens van jongeren in regio Rijnmond beginnende in Schiemond, stadsdeel Delfshaven, onze thuisbasis. Juist nu gaan wij door met het aanreiken van mentale, sociale en emotionele vaardigheden zodat onze jongeren veerkrachtig(er) kunnen blijven reageren op crisis en verandering. Juist nu in tijden van Corona, onzekerheid en grote veranderingen!

Waar

Schiemond 20 Rotterdam

Aanmelden

johan Hoogendijk - johan@fynder.nl
Kinderopvang

BSO Kleurenpret

BSO Kleurenpret is de BSO waar educatie en plezier centraal staan.

Ons team bestaat uit enthousiaste medewerkers die er alles aan doen, binnen hun mogelijkheid, om uw kind zich thuis te laten voelen in de BSO. In onze werkwijze staat het kind en de ontwikkeling centraal.  

Ons doel is om opvang aan te bieden waar kinderen graag met plezier naar toe gaan. Dit betekent dat wij ons verplaatsen in de wensen, behoeften en uitdagingen waar kinderen van 4 tot 13 jaar mee te maken hebben. Wij proberen kinderen te stimuleren om nieuwe gebieden te verkennen en activiteiten uit te proberen. De kinderen kunnen zelf kiezen aan welke activiteiten ze deel willen nemen of dat zij zich juist even rustig willen terugtrekken.

BSO Kleurenpret biedt opvang aan met structuur en ritme waarin momenten van spanning en rust elkaar afwisselen.

Kinderen ontwikkelen zich het best in een omgeving waarin warmte, liefde, aandacht en veiligheid aanwezig zijn. BSO Kleurenpret ziet zich als medeopvoeder naast de hoofdopvoeder, de ouders. Vanuit deze gedachten begeleiden wij de kinderen in hun groei en stimuleren onze pedagogische medewerkers de kinderen in hun ontwikkeling. Maar ook bieden wij een klimaat waar kinderen zich bewust worden van maatschappelijke gangbare normen en waarden, waarbij de eigenheid van ieders (culturele) achtergrond gerespecteerd wordt, zolang dit niet in strijd is met de uitgangspunten van het pedagogisch beleid.  

Waar

Mathenesserdijk 421 Rotterdam

Aanmelden

Lucy de Pina Monteiro - info@bsokleurenpret.nl
Inloop

stichting je goed recht

Wij zijn Stichting Je Goed Recht en we helpen je bij je vragen over jouw rechten.

Waar

Rösener Manzstraat 57 Rotterdam

Aanmelden

Kim Hoesenie - botu@stichtingjegoedrecht.nl
Zorginstellingen

Humanitas, locatie de Leeuwenhoek

Een multicultureel verpleeghuis

Waar

West-Kruiskade 54 Rotterdam

Aanmelden

Annemieke Ouwerkerk - aouwerkerk@stichtinghumanitas.nl - 633665470
Activiteitencentrum

Stichting Aelbrecht

Stichting Aelbrecht staat voor diversiteit, laagdrempeligheid, integriteit en betrokkenheid. Wij zijn er voor mensen van diverse achtergronden en zien een grote kans in een multiculturele maatschappij. Onze kracht zit in de inzetbaarheid van hulpverleners die de taal en cultuur kennen van onze cliënten. Hierdoor maken we sneller verbinding en boeken we sneller het gewenste resultaat.

Waar

Aelbrechtskade 122 Rotterdam

Aanmelden

Sarah Haddouty - info@stichtingaelbrecht.nl - 010 742 0404
Zoom