Organisaties in Delfshaven Lokaal - Bewonersinitiatief

Ontdek onze 13 organisaties en initiatieven

Huurdersraad West
De vereniging heeft als huurdesorganisatie als doel het in het kader van de volkshuisvestiging behartigen van de belangen van de huurders, medehuurders van bewoners van woningen in Bospolder-Tussendijken en centrum die in eigendom of beheer van de Havensteder. De Huurdersraad West bestaat uit een aantal actieve huurders van Havensteder. Alle huurders van Havensteder in deze wijken zijn automatisch lid van Huurdersraad West.
Dakpark Rotterdam
WELKOM OP HET DAKPARKStichting Dakpark is voortgekomen uit een bewonersinitiatief en opgericht in 2013. Tijdens de verschillende fases in de opbouw van het Dakpark (wens, ontwerp en realisatie) zijn de bewoners steeds een constante en kritische factor geweest in het proces. Toen het park af was, bleven de bewoners op verschillende manieren actief op het park. Zo ontstonden
Klaverjasgroep
onze groep komt elke dinsdag en vrijdag bijeen om gezellig te klaverjassen.
WSV de Bolder BoTu
Het doel van onze vereniging is om samen met de wijkbewoners in de wijk op een vrijwillige basis leuke activiteiten te organiseren.
Parkraad 1943
De Parkraad bestaat uit een kleine groep bewoners die allen een groot uniek netwerk hebben in de Delfshaven. Onze droom is dat de Parkraad zo goed gaat werken dat de Parkraad samen met de gemeente beslissingen neemt over het Park. Hoe gaan we onze tijd, energie en beschikbare budgetten het beste inzetten om het park te verbeteren? Welke acties gaan we de komende maand doen? Elke maand benoemt de Parkraad acties en gaan we in samenwerking met gemeente en professionals aan de slag. Concrete
M.O.P. mantelzorg ontspanning
Inloop.koffieochtend (met ontbijt) Donderdagochtend. 10.00u-13.00uOntspanning |Cq Bijpraten.Ongeveer 4 keer per jaar een activiteit met de groep. B.v.Musea-Film- cursus-computerles.Inloop mantelzorgers plus oudmantelzorgers.
WOW-Rotterdam Werelds Oude Westen
Digitaal bewoners platform Nieuwe Westendigitaal kennisoverdracht en ontmoeten
Wij (een groep van 5) zijn bewoners van de omgeving Willem Buytewechstraat/ Havenstraat en zijn gestart met initiatieven voor groot en klein in de wijk. Wees Welkom!We staan open voor uw ideeën.Na de Burendag, hebben we binnenkort een BuurtBorrel/Nieuwjaarsborrel!KLEIN EN GROOT is van Harte welkom in 'DE KOLK' op 11 jan. van 15:00 u t.m. 17:00 u.Meld je even aan (0641067964).Sheila (WmB210A) en het OrgaTeam!
Zorgvrijstaat
Zorgen voor elkaar is iets van mensen. Zorgvrijstaat werkt aan zorgzame buurten, waar mensen eigenaarschap voelen en zeggenschap hebben over hun eigen zorg en welzijn.Bij ons kan je werken aan zelfregie, herstel en persoonlijke ontwikkeling. Jouw kwaliteiten inzetten voor een zorgzame wijk, voor een praktische klus, samen wandelen, een goed gesprek, samen leren, etc..We geloven in ‘samenredzaamheid’ en willen vorm geven aan een nieuwe solidariteit. Samen met bewoners en
The_Space_Coolhaven
A co-working and community space, located in the IJzerblock.Coloniastraat 12https://www.instagram.com/thespace_coolhaven/
Delfshaven Energie Coöperatie
Samen maken we duurzame energie. Delfshaven Energie Coöperatie legt zonne-installaties op daken van grote gebouwen in Rotterdam West. Als bewoners brengen we samen het geld bij elkaar om dat mogelijk te maken en samen delen we in de opbrengst.
Wijkplatform Delfshaven Zuid
monitor van bewegingen in het sociale domein van de wijken Bospolder, Tussendijken, Delfshaven en Schiemond in Rotterdam Delfshaven