Organisaties in Delfshaven

Ontdek onze 12 organisaties en initiatieven

Parkraad 1943
De Parkraad bestaat uit een kleine groep bewoners die allen een groot uniek netwerk hebben in de Delfshaven. Onze droom is dat de Parkraad zo goed gaat werken dat de Parkraad samen met de gemeente beslissingen neemt over het Park. Hoe gaan we onze tijd, energie en beschikbare budgetten het beste inzetten om het park te verbeteren? Welke acties gaan we de komende maand doen? Elke maand benoemt de Parkraad acties en gaan we in samenwerking met gemeente en professionals aan de slag. Concrete
Dakpark Rotterdam
WELKOM OP HET DAKPARKStichting Dakpark is voortgekomen uit een bewonersinitiatief en opgericht in 2013. Tijdens de verschillende fases in de opbouw van het Dakpark (wens, ontwerp en realisatie) zijn de bewoners steeds een constante en kritische factor geweest in het proces. Toen het park af was, bleven de bewoners op verschillende manieren actief op het park.
Zorgvrijstaat
Zorgen voor elkaar is iets van mensen. Zorgvrijstaat werkt aan zorgzame buurten, waar mensen eigenaarschap voelen en zeggenschap hebben over hun eigen zorg en welzijn. Bij ons kan je werken aan zelfregie, herstel en persoonlijke ontwikkeling. Jouw kwaliteiten inzetten voor een zorgzame wijk, voor een praktische klus, samen wandelen, een goed gesprek, samen leren, etc..We geloven in ‘samenredzaamheid’ en willen vorm geven aan een nieuwe solidariteit. Samen met bewoners en
Wijkplatform Delfshaven Zuid
monitor van bewegingen in het sociale domein van de wijken Bospolder, Tussendijken, Delfshaven en Schiemond in Rotterdam Delfshaven
Wij (een groep van 5) zijn bewoners van de omgeving Willem Buytewechstraat/ Havenstraat en zijn gestart met initiatieven voor groot en klein in de wijk. Wees Welkom! We staan open voor uw ideeën. Na de Burendag, hebben we binnenkort een BuurtBorrel/Nieuwjaarsborrel!KLEIN EN GROOT is van Harte welkom in 'DE KOLK' op 11 jan. van 15:00 u t.m. 17:00 u. Meld je even aan (0641067964).Sheila (WmB210A) en het OrgaTeam!
WOW-Rotterdam Werelds Oude Westen
Digitaal bewoners platform Nieuwe Westen digitaal kennisoverdracht en ontmoeten
M.O.P. mantelzorg ontspanning
Inloop.koffieochtend (met ontbijt) Donderdagochtend. 10.00u-13.00u Ontspanning |Cq Bijpraten. Ongeveer 4 keer per jaar een activiteit met de groep. B.v.Musea-Film- cursus-computerles. Inloop mantelzorgers plus oudmantelzorgers.
Singeldingen
Singeldingen is op initiatief van Karen Hammink, Eireen Schreurs en Judith Pouwelse in de zomer van 2008 gestart als ontspannen ontmoetingsplek langs de Heemraadssingel.De eerste twee seizoenen gebeurde dit met een mobiele kiosk die elke ochtend en avond naar en van de plek werd gereden. Aan het eind van het tweede seizoen werd de vaste kiosk in gebruik genomen naar ontwerp van SUB office. Kamperen bleef het nog steeds, want stroom kwam ‘uit de boom’ en water werd in jerrycans
WSV de Bolder BoTu
Het doel van onze vereniging is om samen met de wijkbewoners in de wijk op een vrijwillige basis leuke activiteiten te organiseren.
Klaverjasgroep
onze groep komt elke dinsdag en vrijdag bijeen om gezellig te klaverjassen.
Huurdersraad West
De vereniging heeft als huurdesorganisatie als doel het in het kader van de volkshuisvestiging behartigen van de belangen van de huurders, medehuurders van bewoners van woningen in Bospolder-Tussendijken en centrum die in eigendom of beheer van de Havensteder. De Huurdersraad West bestaat uit een aantal actieve huurders van Havensteder. Alle huurders van Havensteder in deze wijken zijn automatisch lid van Huurdersraad West.