Organisaties in Delfshaven Lokaal - Activiteitencentrum

Ontdek onze 13 organisaties en initiatieven

WMO radar Het Wijktrefpunt
Het Wijktrefpunt waar bewoners elkaar ontmoeten
MEIDENVILLA
Deze Villa is voor alle jonge meiden uit de buurt en zij mogen samen met onze Kerensa bedenken wat er gaat gebeuren. Heb jij een leuk idee of wil je graag meedoen? Dan mag je altijd contact opnemen met Kerensa.Meidenvilla Coolhaveneiland is een huiskamer waar meiden elkaar kunnen ontmoeten, samen activiteiten kunnen doen en waar er gesproken wordt over zaken die in hun leven spelen. Daarnaast zijn de meiden ook actief voor de wijk.
Het Wijkpaleis
In het Wijkpaleis gaat het over maken. Maken in de betekenis van ‘vervaardigen, creëren, fabriceren’ én over ‘het maken in het leven’. Het is een plek om van elkaar te leren door samen te maken en te ondernemen. Door de heel verschillende gebruikers is er volop ruimte voor bijzondere ontmoetingen en kruisbestuiving.Het Wijkpaleis heeft een ‘dorpszaal’ die ruimte biedt voor ontmoeting, vier publieke productieplekken - van wijkkeuken tot maaklokaal, van textielatelier
OASE
Dé nieuwe OASE aan de MaasOASE is een verbonden, inspirerende multifunctionele ontmoetingsplaats voor Rotterdammers en door Rotterdammers, waar we werken aan verschillende maatschappelijke opgaven om samen te gaan voor een mooier Rotterdam.
Cirkel-sociaal ondernemen
Cirkel is een sociaal en culturele organisatie met als algemeen doel het bevorderen van bewustzijn op sociaal, cultureel, milieu en persoonlijk niveau. Onze missie is om een bijdrage te leveren aan menselijke ontwikkeling door middel van kunst-projecten van sociale interventie met een participatief karakter. Deze worden verwoord in programma’s die ontwikkelingsprocessen en voortdurend leren genereren. Onze projecten richten zich op niet-formeel
The_Space_Coolhaven
A co-working and community space, located in the IJzerblock. Coloniastraat 12https://www.instagram.com/thespace_coolhaven/
Yess!
Yess! is een nieuw, veelzijdig initiatief in Bospolder-Tussendijken. We zijn een weggeefwinkel en plek voor ontmoeting en ontwikkeling van wijkbewoners.
Stichting OOPOEH
Stichting OOPOEH zet zich in voor een actiever leven voor senioren en een leuker leven voor honden. Voor dit doel zetten wij senioren in als maatje, als OOPOEH, voor honden in de buurt.
Stichting SMI
Sociale culturele activiteiten; Taaltraining; Buurtpreventie; Kinderactiviteiten; Ouderen werk; Jongerenwerk; Sport en beweging; Ontmoeting & Verbinding; Dialoog & diversiteit.
Stichting Aelbrecht
Stichting Aelbrecht staat voor diversiteit, laagdrempeligheid, integriteit en betrokkenheid. Wij zijn er voor mensen van diverse achtergronden en zien een grote kans in een multiculturele maatschappij. Onze kracht zit in de inzetbaarheid van hulpverleners die de taal en cultuur kennen van onze cliënten. Hierdoor maken we sneller verbinding en boeken we sneller het gewenste resultaat.
Tref en leer centrum Wi Masanga
Wi Masanga informeert u over cultuur, wetenschap, samenleving, economie en politiek,vanuit een Surinaams perspectief.Kennis- en Cultuurcentrum Wi Masanga biedt u via haar Facebook pagina ook nieuws aan, vanuit een Surinaams perspectief. Dat wil zeggen dat we solidair zijn met derde wereld landen die strijden voor de opbouw van een samenleving waarin de belangen van de eigen bevolking prevaleren boven de belangen van multinationals of andere landen.Daarbij
GeeGee-Gaming
Bij GeeGee Gaming richten we ons op alle disciplines die raakvlakken hebben met gaming. In de reis naar het benutten van je volledige potentieel helpen we je bij het vinden van je talenten en vervolgens het ontwikkelen ervan.Onze Disciplines:Gaming & Bewegen Social Gaming eventsContent creatie lab (bezoek adres: Willem buytewechstraat 147-149)Gameclub DelfshavenGaming Cases