Ontmoeting

non-profit organisatie
Inloop
Coaching

Professionele hulp én perspectief

Onze thuishaven in Delfshaven biedt dak-en thuislozen een wijkvoorziening van waaruit zij professionele begeleiding krijgen bij het re-integreren in de maatschappij. Integratie in de wijk is een centraal uitgangspunt. Daarom biedt onze thuishaven naast de wijkopvang de deelnemers gedurende een jaar een woning aan, waar zij ambulante begeleiding krijgen. Denk hierbij aan hulp bij het voeren van een huishouding, boekhouding, persoonlijke verzorging en contacten in de buurt. Daarnaast wordt begeleiding geboden bij het vinden en behouden van een zinvolle dagbesteding, waarbij het doel is dat een ieder iets betekent in de wijk waar hij / zij woont. Zo willen we mensen zonder perspectief vooruit helpen zodat zij weer hun plek in de maatschappij kunnen innemen.

Thuishavens is een initiatief van Stichting Ontmoeting en wordt uitgevoerd door een kern van (zorg)professionals en een breed netwerk van getrainde vrijwilligers.

Waar

Bospolderstraat 39 Rotterdam

Contact

Gerhard van den Berg
Contactpersoon

Neem contact op met Gerhard :

13