Stichting PAUW / Het Taalbedrijf

non-profit organisatie
Educatie
Welzijnscoalitie

In het project Het Taalbedrijf willen we tot een integrale aanpak komen van de volgende problemen in Rotterdam:

1. Voor talentvolle vrouwen met een bijstandsuitkering, die een andere culturele achtergrond hebben dan de Nederlandse is het moeilijk om een baan te vinden; één van de oorzaken is het onvoldoende beheersen van de Nederlandse taal

2.Taallessen, waarbij er sprake is van kennisoverdracht, waarbij er zelfstandig geoefend moet worden met grammatica en woordkennis lost dit probleem over het algemeen niet structureel op

3. Deze vrouwen kampen dikwijls met trauma’s en psychische problemen, eenzaamheid, verdriet en een gebrek aan basisvoorzieningen zoals comfortabele huisvesting en sociale steun. Dit gegeven belemmert het leren van de Nederlandse taal en de integratie in Nederland.

4. In maatschappelijke organisaties, zoals hulpverleningsinstellingen, ziekenhuizen, bedrijven en scholen is het voor de medewerkers dikwijls niet mogelijk om adequaat te communiceren met anderstalige cliënten. Dit belemmert het uitvoeren van voornoemde diensten..

Wie

Jongeren
Volwassenen

Meer informatie

Contact

Marieke Grund
Contactpersoon

Neem contact op met Marieke:

-10