Stichting Urban Skillsz

non-profit organisatie
Coaching
Dorpsraad

Stichting Urban Skillsz is een non-profit-organisatie die zich richt op jongeren tussen de 10 en 27 jaar oud die in een kwetsbare positie verkeren. Het merendeel van deze jongeren behoort tot een groep die gekenmerkt wordt als een diverse groep met obstakels die breed en domeinoverstijgend zijn. Deze jongeren hebben te maken met problematiek zoals onvoldoende sociale vaardigheden, het ontbreken van een juiste studie- en werkhouding, ernstige gedrags-, sociaal-emotionele en psychische problemen. Veelal in combinatie met maatschappelijke problemen zoals gebroken gezinnen, armoede, schulden, huisvesting, gezondheid, verslaving en criminaliteit. Urban Skillsz werkt samen met ouders en partners om jongeren te inspireren én uit te dagen om het beste uit zichzelf te halen. Met als doel dat zij volwaardig deel kunnen nemen aan de maatschappij. Dit gebeurt vanuit de overtuiging dat iedereen – ongeacht afkomst, leeftijd, geslacht of geaardheid – talenten en ambities heeft.  

Het uitgangspunt van Urban Skillsz is dat alle jongeren talenten en kwaliteiten hebben. Het versterken van talenten is voor Urban Skillsz een cruciaal onderdeel in de begeleiding van jongeren. Belangrijk is dat jongeren gedurende het traject, door middel van muzisch en agogische activiteiten, werken aan hun talenten en in het proces succeservaringen opdoen. Deze benadering zorgt ervoor dat jongeren kunnen werken aan hun zelfvertrouwen en geloof in hun eigen kunnen. De begeleiding is gericht op de mogelijkheden van jongeren in plaats van belemmeringen, waarbij de begeleider een positieve insteek heeft en achterhaalt wat de motivatie of interesses van jongeren zijn. Er is naast zorg ook aandacht voor talentontwikkeling zodat jongeren vaardigheden ontwikkelen en talenten ontdekken.  

Nieuwsgierig naar meer over Urban Skillsz? Ga naar de website!

Waar

Rochussenstraat 355 Rotterdam

Contact

Sherandel Rosa
Contactpersoon

Neem contact op met Sherandel:

0