Dakpark Rotterdam

bewonersinitiatief
Wijkverenigingen
Ontmoetingsplaats

Stichting Dakpark is voortgekomen uit het bewonersinitiatief en is in 2013 opgericht. Tijdens de verschillende fases van het Dakpark (wens, ontwerp en realisatie) zijn de bewoners een constante en kritische factor geweest tijdens het proces. Toen het park af was, wilden de bewoners blijvend invloed hebben op hun park. Hoe, daar dacht iedereen verschillen over. Zo ontstonden er diverse vrijwilligersteams ondersteund door een bestuur en coördinatoren, in samenwerking met verschillende partners.We doen allerlei leuke, leerzame en gezellige dingen voor en door jong en oud. Hierbij gebruiken we het hele park, soms wijken we uit naar Clubgebouw de Bolder. Dit laatste omdat we nog geen eigen ontmoetingsruimte hebben. Bekijk hiervoor de agenda en hou het nieuws in de gaten. Of abonneer jezelf op de activiteitenladder en de nieuwsbrief. Naast de BuurtTuin gaan we een permanente ontmoetingsruimte bouwen. Dit doen we in nauw overleg met betrokkenen en bewoners uit de buurt. Ook mee ‘bouwen’? Geef je hier bij ons op. Tot slot letten we erop dat er een nieuwe lift komt en de beloofde twee losrengebieden voor honden. Ons park kan niet bestaan zonder de inzet van onze vrijwilligers. Wij zijn ook altijd op zoek naar mensen die graag eens willen helpen en/of op zoek zijn naar sociale contacten.

Waar

Vierhavensstraat  Rotterdam

Contact

contact
Contactpersoon

Neem contact op met contact:

6