CVD

non-profit organisatie
Training
Advies

Het Centrum Voor Dienstverlening biedt een breed, samenhangend pakket aan diensten op het gebied van Vrijwilligerswerk en Mantelzorg, Maatschappelijke Opvang en Maatschappelijke Dienstverlening. Het CVD gelooft erin dat iedereen talenten heeft en weet de eigen kracht van Rotterdammers aan te spreken. Wij bereiken daarmee jaarlijks vele duizenden Rotterdammers en werken vanuit ruim 20 locaties verspreid over heel Rotterdam.

CVD Vrijwilligerswerk en Mantelzorg

CVD Vrijwilligerswerk en Mantelzorg biedt advies, ondersteuning en deskundigheidsbevordering op het gebied van vrijwilligerswerk en mantelzorg.

(Vrijwilligers)organisaties kunnen bij ons terecht voor informatie, advies en deskundigheidsbevordering over onder meer:

 • Vrijwilligersbeleid
 • Vinden en binden van vrijwilligers
 • Waardering van vrijwilligers
 • Starten van een nieuw initiatief of project
 • Fondsenwerving
 • VOG (verklaring omtrent gedrag)
 • Wet- en regelgeving vrijwilligerswerk

Tevens richt CVD Vrijwilligerswerk en Mantelzorg zich op professionals in zorg en welzijn die te maken hebben met (ondersteuning van) mantelzorgers. Het doel is het verminderen van het aantal overbelaste mantelzorgers in Rotterdam.

CVD Mantelzorg ondersteunt professionals door:

 • Bewustwording van de inzet van (jonge) mantelzorgers
 • Organiseren van een scholingsaanbod
 • Aandacht vragen voor actuele thema‚Äôs
 • Bij elkaar brengen van kennis en ervaring op het gebied van mantelzorg
 • Ontwikkeling van instrumenten/activiteiten om de ondersteuning aan mantelzorgers te verbeteren

Maatschappelijke Opvang

Bij problemen zoals verslaving, schulden, psychosociale aandoeningen of een ongewenste thuissituatie biedt het CVD opvang en begeleiding aan alleenstaande volwassenen, gezinnen, jongeren (18+) en jonge moeders.

Maatschappelijke Dienstverlening

Het CVD ondersteunt Rotterdammers die zelf hun psychosociale problemen niet (meer) kunnen oplossen door middel van schoolmaatschappelijk werk en algemeen maatschappelijk werk in de wijkteams.

Waar

Westblaak 96 Rotterdam