Stichting Wilskracht Werkt

non-profit organisatie
Welzijn
Ontwikkeling
Welzijnscoalitie

Het primaire doel van Stichting Wilskracht Werkt is meedoen. Activering en participatie van mensen in de samenleving. Daarbij ondersteunt Stichting Wilskracht Werkt allerlei al bestaande (vrijwilligers)initiatieven, door enerzijds te bemiddelen tussen vrijwilligers en opdrachtgevers. Op deze manier wordt de persoonlijke ontwikkeling en werkervaring van vrijwilligers vergroot en wordt op den duur de doorstroom naar vast werk bevorderd. De inzet van de deelnemers vindt plaats onder begeleiding van een coach en is vaak in groepsverband.

Anderzijds zetten wij zelf al dan niet met andere organisaties ook projecten op die als doel hebben om mensen die belemmeringen ondervinden bij maatschappelijke participatie te helpen. Dit gaat dan bijvoorbeeld om projecten ter bevordering van ouderenmobiliteit of taalles geven aan mensen met een taalachterstand. Voor deze projecten werken we dan weer meestal met vrijwilligers.

Wie

Kinderen
Jongeren
Volwassenen
Senioren

Waar

Dempostraat 143 Rotterdam

Contact

Wil Roode
Contactpersoon

Neem contact op met Wil:

-3