Etalage van netwerk Delfshaven Lokaal

Subsidieregeling couleur locale 2023
naar aanleiding van de stadstour Couleur Locale 2023 hierbij de volgende informatie:1. de presentatie zoals gegeven tijdens Stadstour Couleur Locale 2023;2. het afwegingskader;3. handreiking begroting;4. handreiking inhoudelijke aanvraag. De gewijzigde regeling is op 12 juli 2022 door het college van B&W vastgesteld en gaat per direct in. Naar verwachting zal de gewijzigde regeling in de week van 18 juli op de gemeentelijke website gepubliceerd
Nieuwe Wet bestuur en toezicht (WBTR)
Op 1 juli aanstaande moet je als vereniging of stichting voldoen aan de nieuwe Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR).Uit onderzoek onder 36.000 verenigingen en stichtingen blijkt dat ruim 62% van de besturen van de verenigingen en stichtingen nog nooit van de WBTR gehoord heeft[1]. Van de
Tips voor plan fondsaanvraag
Een van de manieren om een project te kunnen financieren is het aanschrijven van fondsen. Om het project te kunnen financieren, heeft een fonds een projectplan nodig. En hoe beter het plan, hoe makkelijker het voor het fonds is om zich een goed beeld van het project te vormen. Hieronder volgen 12 tips voor een goed projectplan.Een algemene tip: wees kort en bondig.Tip 1. Beleid en algemene criteria: Verdiep u altijd in het beleid van het fonds waar u een aanvraag wilt doen. Stel
Budget voor toekomstbestendige ideeën
Rotterdamse sportverenigingen die goede ideeën hebben om hun vereniging toekomstbestendiger te maken, kunnen daarvoor per direct aanspraak maken op het zogenoemde stimuleringsbudget. Voorwaarde is dat de ideeën aansluiten bij de focusacties van het Actieprogramma Verenigingen, zoals flexibele lidmaatschappen en nieuwe sportvormen.
INFORMATIEBLAD geldstromen starters
Ik heb een goed idee voor (mensen in) de wijk. Waar vind ik geld voor mijn initiatief, project, activiteit of organisatie?Voor goede ideeën die een maatschappelijke impact hebben is altijd geld beschikbaar. Meestal zijn het gemeenten en fondsen die in dit soort projecten (soms ook wel organisaties) willen investeren. Hier vind je de belangrijkste thema’s en links naar websites en organisaties.klik op "meer informatie" voor het schema
INFORMATIEBLAD vrijwilligersverzekering
Voor alle vrijwilligers (en mantelzorgers) heeft de gemeente Rotterdam een ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering afgesloten: De Maasstadpolis. Deze verzekering geldt voor individuele personen, niet voor (vrijwilligers)organisaties. Iedereen die vrijwilligerswerk doet, dus ook bijvoorbeeld de initiatiefnemer van een bewonersinitiatief, is automatisch verzekerd. Hij/zij hoeft zich dus niet vooraf aan te melden. Als een bezoeker/deelnemer aan een activiteit van een organisatie schade
INFORMATIEBLAD Verklaring Omtrent het
Mensen die regelmatig werken met kinderen, ouderen en kwetsbare personen, moeten beschikken over een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). De gemeente Rotterdam neemt die verplichting bij bepaalde subsidies op in de subsidie-voorwaarden. De betreffende medewerker/vrijwilliger moet deze VOG zelf aanvragen en er zijn kosten aan verbonden.
Verslag informatiebijeenkomst 25 juni
Hier treft u het verslag van de informatiebijeenkomst op 25 juni 2018
Verslag informatiebijeenkomst 31 mei
Hier treft u het verslag van de informatiebijeenkomst op 31 mei 2018.Margreet Grundmeijer, Marlies Pfaff, Esther Gernette, Atie Mol en Ineke Palm gaven informatie over de subsidievoorwaarden en toegankelijkheid van diverse fondsen.