Delfshaven Lokaal

non-profit organisatie
Netwerken
Welzijn
Dorpsraad

Delfshaven Lokaal is een kennisplatform voor lokale welzijnsaanbieders. Wij zijn geen welzijnspartij, maar streven als kennisplatform naar optimalisatie in het lokale welzijn. Ons doel is om het welzijnswerk in Delfshaven zoveel mogelijk lokaal te laten verrichten.

Wij verbinden lokale aanbieders aan elkaar en aan de hoofdaanbieder in het welzijn. Iedere welzijnspartij in Delfshaven kan zichzelf via onze site vindbaar maken. Op www.delfshavenlokaal.nl treft u een overzicht van alle lokale welzijnspartijen. Zo willen wij stimuleren dat partijen elkaar vinden en samenwerken.

Delfshaven Lokaal organiseert ook centrale informatiebijeenkomsten over o.a. subsidies, beleidsregels en ondernemerschap.

In aanloop naar de aanbesteding van het Nieuw Rotterdams Welzijn in 2018 heeft de Delfshaven Coöperatie een eerste inventarisatie gemaakt van lokale aanbieders (bewonersinitiatieven, sociaal ondernemers en lokale organisaties). Zij hebben een (professioneel) aanbod voor bewoners van Delfshaven op het gebied van welzijn en aanverwante maatschappelijke werkgebieden.

We vragen je om de informatie over jouw organisatie en activiteiten te delen op de website. We verwerken die in een digitaal overzicht van alle lokale aanbieders in Delfshaven in de vorm van een 'sociale kaart'. Jouw organisatie wordt zo beter zichtbaar en vindbaar. Het biedt ons de mogelijkheid om de onderlinge samenwerking en informatie-uitwisseling te versterken. En voor de hoofdaanbieder wordt het makkelijker om opdrachten aan te bieden aan lokale partijen.

Via deze link kun je jouw gegevens doorgeven met de groene knop op de voorpagina van de website. (www.delfshavenlokaal.nl)

Wie

Jongeren
Volwassenen
Senioren

Waar

Rösener Manzstraat 80 Rotterdam

Contact

Willem Beekhuizen
Contactpersoon

Neem contact op met Willem:

6