Wijkpastoraat Rotterdam West

non-profit organisatie
Buurthuizen
Ontmoeten

Het wijkpastoraat is een gemeenschap van vrijwilligers en werkers die aansluiting zoeken bij het leven van mensen in de wijken van Rotterdam West. Het motto is: De ander is mijn naaste. Ik kan de naaste worden van een ander. Het wijkpastoraat kent de volgende deelactiviteiten.

Het vrouwenproject Rosa is een ontmoetings- en activiteitenproject voor en door vrouwen uit de buurt. Activiteiten zijn: conversatieles, zangkoor, Koran lezen, collage maken en andere creatieve werkvormen. Daarnaast worden er regelmatig rommelmarkten en verwendagen voor vrouwen georganiseerd. Coordinatie van Rosa is in handen van Arja Poot.

Achter de voordeur. Deze activiteit is gericht op mensen die veel alleen zijn en zo in een isolement terecht komen. Via een netwerk van bewoners en werkers wordt met deze mensen contact gezocht en vertrouwen opgebouwd. Afhankelijk van de behoefte en mogelijkheden wordt gewerkt aan ondersteuning om een eigen netwerk op te bouwen. Contactpersoon is Jan van Diepen

Elke Kind een goede toekomst! Door aanwezig te zijn op straat en spelactiviteiten aan te bieden ontstaat er vertrouwen en kunnen kinderen hun talenten, maar ook hun zorgen inbrengen. Praktische activiteiten: spelen op het schoolplein, vakantieactiviteiten, meidengroep, koken. Contactpersoon: Monique van Donk

De gemeenschap van vrijwilligers en werkers ontmoet elkaar op verschillende momenten: de zeswekelijkse adviesraad; maandelijke aanschuifmaaltijd en vieringen. Meer informatie vindt u op de webside

Wie

Kinderen
Jongeren
Volwassenen
Senioren

Contact

Monique van Donk
Contactpersoon

Neem contact op met Monique:

-5