Enquête waardering vrijwilligers

04-03-2021

Sociaal

We leven in een bijzondere tijd. Een tijd van mondkapjes en geen handen schudden. Een tijd van afstand. Een tijd waarin kwetsbare inwoners extra aandacht nodig hebben.

 Juist in deze tijd onderscheidt een grote groep mensen zich. Een groep mensen die zich, al dan niet in georganiseerd verband, met enorme energie en niet aflatende toewijding inzet voor een ander en voor de samenleving: de Rotterdamse vrijwilliger. Wij zijn bijzonder dankbaar voor hun inzet en het begrip en de flexibiliteit die zij, juist in deze bijzondere tijd, opbrengen.

 Het vrijwilligerswerk staat hoog op de agenda van college en gemeenteraad. Besloten is om nadrukkelijker aandacht te gaan besteden aan de waardering voor de inzet van de Rotterdamse vrijwilligers.

 Het is bij de invulling van het begrip ‘waardering’ in de eerste plaats belangrijk om te weten wat de vrijwilliger zelf vindt en waardeert. Daarom is een enquête opgesteld waarin de vrijwilliger (anoniem) niet alleen zijn/haar mening kan geven, maar ook eigen ideeën of suggesties kan inbrengen. Onder de deelnemers aan de enquête worden 20 VVV-bonnen van elk € 50 verloot.

 Dit is een belangrijke enquête! Wij verzoeken u daarom om alle bij u bekende vrijwilligers op deze enquête attent te maken. Hun antwoorden geven namelijk richting aan de wijze waarop de gemeente de waardering in de komende jaren vorm gaat geven.

 De enquête staat vanaf 22 februari 2021 op de site van de gemeente en op de site van Zorgzaam010 via www.zorgzaam010.nl/vrijwilligerswerk/enquete-waardering-vrijwilligers

 

Waar

Rösener Manzstraat 80 Rotterdam

Contact

Willem Beekhuizen
Contactpersoon

Neem contact op met Willem:

-10