Wijkpsycholoog Delsfhaven

Elke maandag en woensdag van 10 tot 12 uur is de wijkpsycholoog te vinden in Studio Delfshaven aan de Watergeusstraat 53b Heb je een vraag, probleem of mededeling? Loop dan gerust binnen! Op andere dagen is de wijkpsycholoog actief op andere plaasten in de wijk.

Aanmelden

Rafaël Maria Theuvenet - r.theuvenet@avantsanare.nl - +31 850499109

Gebiedscommissie Delfshaven daagt u uit

We laten niemand alleen in de donkere dagen in december.

De gebiedscommissie Delfshaven daagt u uit tot coronaproof bewonersinitiatieven!

Alles is anders in deze coronatijd. Normaal gesproken zijn er altijd veel activiteiten in december. Vooral mensen die alleen zijn kijken daar erg naar uit. Nu kunnen de meeste  van deze activiteiten niet doorgaan vanwege corona. Tegelijkertijd zitten veel mensen thuis en kunnen ze maar beperkt bezoek ontvangen. De gebiedscommissie constateert meer eenzaamheid en armoede in de wijken van Delfshaven.

Daarom doet de gebiedscommisise een beroep op de creativiteit en solidariteit van bewoners en ondernemers om inspirerende en coronaproof bewonersinitiatieven te bedenken die een warme sfeer in Delfshaven creëren.* Dat kan gaan om hulp aanbieden aan anderen (bijv. levensmiddelen- of eindejaarspakketten samenstellen), koken voor elkaar in kleine kring, maaltijden rondbrengen, muzikale fruitmanden). Maar alle initiatieven die inspireren, de buitenruimte opvrolijken, mensen Corona-proof met elkaar in contact brengen of anderszins liefde uitstralen zijn welkom!

Initiatieven indienen kan zoals gebruikelijk bij OpzoomerMee: https://www.opzoomermee.nl/wp-content/uploads/2019/10/aanvraagformulier_2018.pdf. Aanvragen voor 2020 kunnen worden ingediend tot 10 december 2020. Bij vragen kunt u terecht bij Mieke de Leeuw (mct.deleeuw@rotterdam.nl) of bij de uw bekende gebiedsmanagers of netwerkers.

 

Delfshaven helpt en zorgt voor elkaar.

Samen brengen we licht in donkere dagen.

Hartelijke groet,

De gebiedscommissie en wijkcomités Delfshaven

* De gebiedscommissie heeft de wijkmanagers de ruimte gegeven de regels van bewonersinitiatieven losser te interpreteren of negeren (zoals maximum 20 procent eten en drinken).

* U kunt ook met anderen een initiatief indienen. We dagen ondernemers, kunstenaars, (culturele) organisaties en bewoners uit om met nieuwe samenwerkingsvormen te komen die een positieve draai kunnen geven aan Delfshaven ten tijde van Corona.

* Contactmomenten kunnen een feestje van ontmoeting zijn. Geef aan wijkcontactpersonen door als u merkt dat (meer) hulp en ondersteuning nodig is voor bepaalde Delfshavenaren (boodschappen, doorverwijzing).

Aanmelden

Willem Beekhuizen - info@delfshavenlokaal.nl

www.coolhaveneiland.nl

De website met alle informatie over de wijk!

Aanmelden

Gill Taytelbaum - gtaytelbaum@wmoradar.nl

De Woning van de Toekomst

Het is 2030 en de Rotterdamse wijk Bospolder-Tussendijken is volledig klimaatneutraal. Om het energieverbruik drastisch te verlagen, worden alle huishoudelijke taken gemeenschappelijk georganiseerd. Koken, eten, afwassen, douchen, de was doen, tanden poetsen, naar het toilet gaan: het gebeurt allemaal buiten de woning. Zodoende is het energieverbruik in individuele huishoudens zo klein geworden dat ze niet alleen van het gas maar ook van het elektriciteitsnetwerk kunnen worden afgekoppeld.  . 

In de vroege jaren 2020 werd nog impliciet aangenomen dat alle huishoudelijke taken binnen de muren van het individuele huishouden moeten worden uitgevoerd. Maar dat is niet overal ter wereld zo, en het is evenmin altijd zo geweest in Nederland. Zo telde Rotterdam in de eerste helft van de twintigste eeuw honderden waterstokerijen. Mensen kwamen er warm water halen voor onder meer het wassen van kleding en het schoonmaken van de woning.

De waterstokerij verdween pas aan het eind van de jaren 1950 met de komst van aardgas – en verdient dus opnieuw alle aandacht nu Nederland weer van het gas af is. Ook andere huishoudelijke taken werden eeuwenlang gemeenschappelijk georganiseerd. Openbare badhuizen, gemeenschapskeukens en bakovens bestaan al sinds de Oudheid in verschillende culturen. Het wassen van kleren gebeurde gezamenlijk op bepaalde plekken gedurende bepaalde dagen van de week. 

De wijk Bospolder-Tussendijken is geïnspireerd door die geschiedenis. Op de pleinen in de buurt werden gemeenschappelijke badhuizen, washuizen, keukens en kantines gebouwd. De bewoners vervullen daar samen dagelijks hun huishoudelijke taken.

De voordelen van gemeenschappelijke voorzieningen

Gemeenschappelijke voorzieningen brengen heel wat voordelen met zich mee. Ten eerste komt er veel ruimte vrij in individuele woningen, waar alleen nog slaapkamers en woonkamers nodig zijn. Er kunnen bijgevolg meer mensen in een woning worden gehuisvest, zodat de huishoudens opnieuw groter zijn geworden.

Het gemiddelde Nederlandse huishouden bestond in 1900 nog uit vijf personen, maar in 2000 en 2018 was dat gedaald tot respectievelijk 2,3 en 2,1 personen. Er moeten dus steeds meer keukens, badkamers, wasmachines en droogtrommels worden geproduceerd en getransporteerd. Dat is goed voor de economie, maar het kost wel veel extra energie, materialen en geld. Bovendien zijn grotere apparaten voor een gemeenschappelijke voorziening een stuk energie-efficiënter dan een heleboel kleinere apparaten. 

Laag energieverbruik in de woning zelf

Door de huishoudelijke taken gemeenschappelijk te maken, is het energieverbruik in de individuele huishoudens flink gedaald. De apparaten die de meeste energie verbruiken, zijn immers uit de woning verdwenen. Bovendien wordt het energieverbruik per bewoner kleiner naarmate er meer mensen in een huishouden samenwonen -- bijvoorbeeld het energieverbruik voor de verlichting neemt niet evenredig toe met het aantal bewoners, aangezien meerdere mensen van hetzelfde licht kunnen profiteren.

De benodigde elektriciteit voor verlichting en elektrische apparaten wordt ter plekke opgewekt door spierkracht of -- als het weer gunstig is -- door de zonnepanelen op het dak van het gebouw. De huishoudens beschikken slechts over een beperkte energieopslag, voldoende om de nacht door te komen. Daartoe beschikt elk gebouw over een zwaartekrachtbatterij, die de huishoudens delen met de buren. 

Als de zon niet schijnt, dan wekken de bewoners zelf elektriciteit op met behulp van fitnessapparaten. Zowel de zonnepanelen als de fitnessapparaten zijn verbonden aan een gelijkstroom laagspanning elektriciteitsnetwerk in de woning, zodat omzettingsverliezen worden vermeden. Hebben de bewoners geen zin om zelf elektriciteit op te wekken voor de verlichting op een bewolkte dag, dan is er altijd nog de mogelijkheid om kaarsen aan te steken. 

Verwarming

In de woningen in Bospolder-Tussendijken wordt geen aardgas meer verbruikt. Alle huishoudelijke taken die warmte vereisen -- koken, douchen, afwassen -- zijn gemeenschappelijk georganiseerd. De enige uitzondering is verwarming, die logischerwijze ook in de individuele woningen aanwezig moet zijn. Verwarming nam in 2020 nog de grootste hap uit het totale energieverbruik van een Nederlands huishouden: ongeveer 60-70%.

Moderne verwarmingssystemen zijn bijzonder energieverkwistend, omdat ze het volledige luchtvolume in een ruimte opwarmen. Slechts een miniem deel van het energieverbruik van de centrale verwarming wordt nuttig gebruikt voor het verwarmen van mensen. In BoTu werd voor een radicaal andere aanpak gekozen: niet de ruimte wordt verwarmd, maar de mens zelf. De bewoners van Bospolder-Tussendijken maken gebruik van gepaste kleding (zoals thermisch ondergoed) en persoonlijke warmtebronnen zoals de warmwaterkruik of de voetenstoof. 

Veel bewoners kozen ook voor de traditionele "korsi". Dit verwarmingselement, dat vooral in het Midden-Oosten maar ook in andere landen zoals Spanje en Japan (onder andere benamingen) vroeger heel gewoon was, bestaat uit een tafel waaronder een bak met hete kolen is bevestigd. De bewoners schuiven hun benen onder tafel en trekken vervolgens een deken over het meubel heen. Op die manier hebben ze het prettig warm in een koele ruimte. 

Wie het desondanks toch nog koud heeft, kruipt in de bedstede (een geïsoleerd bed dat de lichaamswarmte goed vasthoudt) of gaat elektriciteit produceren. Lichaamsbeweging is immers de beste bescherming tegen koude. De woning wordt geïsoleerd door tapijten aan de wand, een veel goedkopere oplossing dan het na-isoleren van bestaande woningen. 

Aanmelden

Willem Beekhuizen - info@beekhuizenbindt.nl

Buurt op Menskracht: De Winkelstraat

Het is een zonnige zaterdagmiddag in 2030 en de bewoners van de eerste klimaatneutrale buurt in Nederland trekken in grote getale naar de belangrijkste winkelstraat. Op eigen kracht, zonder het gebruik van fossiele brandstoffen of elektriciteit.

Transport

De eerste klimaatneutrale wijk in Nederland is uiteraard autovrij. Er wordt veel en vlot gefietst, want zonder auto’s is er opeens heel veel plaats, ook voor grotere vrachtfietsen. Maar er zijn ook talrijke andere door spierkracht aangedreven voertuigen, zoals skateboards, handkarren of ouderwetse kruiwagens. Ezels brengen landbouwproducten van het dakpark naar de gemeenschappelijke keukens, en brengen het keukenafval weer terug.

De elektrische step, populair in andere delen van de stad, is ook te zien in Bospolder-Tussendijken. Dat lijkt absurd, want de batterij moet worden opgeladen door middel van spierkracht, zodat je evengoed met behulp van spierkracht rechtstreeks naar je bestemming kan steppen. Niettemin heeft de elektrische step zijn nut, zeker 's zomers. Wie niet bezweet op een afspraak wil aankomen, kan de batterij vóór de afspraak opladen, een douche nemen, en dan naar de bestemming rijden.

Tram op Spierkracht

Er is echter nog een optie om zonder inspanning ergens heen te gaan. Er rijden sinds vele jaren twee trams door de buurt -- tram 4 en tram 8 -- en die zijn er in 2030 nog steeds. Alleen worden ze nu aangedreven door spierkracht. De voertuigen zijn ongeveer even lang als de oude modellen – om en bij de 25 meter – maar zijn een stuk lichter gebouwd. Het koetswerk bestaat uit hout, is half-open en wordt afgedekt met zeildoek. Het leeggewicht van de tram bedraagt 10 ton, met 80 passagiers erin wordt dat 16 ton.

Vervoer op rails is bijzonder energiezuinig. Het contact tussen metalen rails en metalen wielen levert nauwelijks energieverlies door wrijving op. In vergelijking met een even zwaar voertuig op luchtbanden kost het voortstuwen van een voertuig op rails ongeveer twintig keer minder energie – tenminste als het terrein vlak is en de snelheid constant blijft. Bij het accelereren is het voordeel kleiner: een voertuig op rails heeft dan tien keer minder energie nodig dan een voertuig op luchtbanden.

Ongeveer twintig mensen volstaan om de tram met tachtig passagiers voort te bewegen aan een snelheid van gemiddeld twintig kilometer per uur. Versnellen vraagt de meeste inspanning: eens het voertuig op snelheid is, moet er nauwelijks nog een inspanning worden geleverd. Als de tram volzet is, hoeven 60 passagiers dus helemaal niets te doen. Deze passagiers betalen voor een ritje met de tram en de opbrengst gaat rechtstreeks naar de mensen die de tram aandrijven.

De verduurzaming van de wijktram verliep niet zonder slag of stoot, omdat de lijn ook andere wijken aandoet. Na moeizaam overleg met de vervoersmaatschappij werd besloten dat de tramlijnen over de gehele lengte (10-12 km) op spierkracht werken. De eerste klimaatneutrale buurt in Nederland wint daardoor ook aan bekendheid in de rest van de stad.

Eenzaamheid en Privacy

In 2016 gaf 43% van de volwassen bevolking in Nederland aan eenzaam te zijn. Het Ministerie van Volksgezondheid definieert eenzaamheid als “je niet verbonden voelen. Je mist een hechte, emotionele band met anderen, of je hebt minder contact met andere mensen dan je wenst.” Eenzaamheid maakt ongelukkig en veroorzaakt gezondheidsrisico’s.

In Bospolder-Tussendijken is er in 2030 van eenzaamheid geen sprake meer. Om energie te besparen, worden huishoudelijke taken gemeenschappelijk uitgevoerd: koken, eten, douchen, tanden poetsen, de was doen, het land bewerken, brandhout hakken, naar de wc gaan: het gebeurt allemaal met andere mensen in de buurt. Bovendien zijn huishoudens opnieuw groter geworden, zodat er altijd wel iemand thuis is.

Met het verdwijnen van eenzaamheid ontstond wel een nood aan privacy en afzondering. Opvallend in het straatbeeld van Bospolder-Tussendijken zijn de vele hotels en pensions waar bewoners een kamer voor zichzelf kunnen huren, ook voor korte tijd. Andere pensions richten zich op tijdelijke arbeidskrachten, nog andere handelszaken worden vaker door paren bezocht.

Aanmelden

Willem Beekhuizen - info@beekhuizenbindt.nl

Buurt op Menskracht: Het Internet

Als eerste klimaatneutrale wijk in Nederland is Bospolder-Tussendijken een buitenbeentje. Maar dat betekent niet dat de bewoners afgesloten zijn van de buitenwereld: ze hebben een mobiele telefoon en maken gebruik van internet. Het verschil is dat het lokale communicatienetwerk niet afhankelijk is van fossiele brandstoffen.

Hoeveel energie verbruikt het internet?

Het internet valt het niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Maar kunnen we het ons wel blijven veroorloven? In 2020 bedraagt het globale energieverbruik van het digitale communicatienetwerk naar schatting al meer dan 3.000 terawattuur, ongeveer 12% van het globale elektriciteitsverbruik. Zouden we het internet op menskracht doen draaien, dan zijn er meer dan 10 miljard mensen nodig die zich allemaal 8 uur per dag en 365 dagen per jaar in het zweet werken. 

Opmerkelijk is dat het stijgende energieverbruik van internet niet wordt veroorzaakt door een groeiend aantal gebruikers, maar door een groeiend energieverbruik per gebruiker -- het dataverkeer stijgt zeven keer sneller dan het aantal internetgebruikers. Een eerste reden daarvoor is het toenemende gebruik van draagbare computers en draadloze internettoegang, waardoor we steeds vaker online zijn en dus ook meer data downloaden.

Een tweede reden is de alsmaar stijgende "bitsnelheid" van de geraadpleegde inhoud. Dit is hoofdzakelijk het gevolg van digitale televisie en het streamen van video, maar dezelfde trend is ook waar te nemen in de evolutie van websites, die steeds "zwaarder" worden. Het internet begon als een tekstmedium, maar beelden, muziek en video zijn net zo belangrijk geworden. Het downloaden van een video kost evenveel energie als het downloaden van honderden foto's, terwijl het downloaden van een foto evenveel energie kost als het downloaden van duizenden pagina's tekst.

Internet op menskracht

Terwijl de rest van de wereld verder gaat in de richting van een steeds onduurzamer communicatie-infrastructuur, bijvoorbeeld door de uitbouw van het 5G-netwerk, kozen de bewoners van Bospolder-Tussendijken eind 2020 voor de ontwikkeling van een "lichtgewicht" internet dat volledig onafhankelijk is van fossiele brandstoffen. 

Omdat digitale video en televisie de grootste hap uit het dataverkeer nemen -- gevolgd door games en muziek -- worden ze in de nieuwe infrastructuur off-line gehaald. Bovendien zijn alle websites van lokale bedrijven afgeslankt, onder meer door het gebruik van foto's met lage resolutie. Websites die niet in de buurt zijn gevestigd, worden bekeken door een filter die het downloaden van de pagina's veel zuiniger maakt

De nieuwe infrastructuur is gebaseerd op wifi, dezelfde technologie die thuis of in de koffiebar een snelle draadloze verbinding mogelijk maakt. Een standaard wifi-signaal geeft internettoegang in een cirkel en heeft een vrij beperkt bereik van ongeveer 30 meter. Als er echter andere soorten antennes worden gebruikt, kan een wifi-signaal worden gebundeld en over een veel grotere afstand worden verzonden. Met een netwerk van wifi-knooppunten wordt het dan mogelijk om data uit te wisselen van het ene knooppunt naar het andere.

Het energieverbruik bedraagt slechts 30 watt per knooppunt in het netwerk, wat het mogelijk maakt om de infrastructuur volledig op menskracht te doen draaien. De door de bewoners gebouwde infrastructuur heeft een veel lagere downloadsnelheid dan een glasvezelverbinding, maar omdat er niet langer zware bestanden worden verstuurd, is dat geen probleem. 

Digitale duivenpost

Dat digitale televisie, video, muziek en softwaredownloads offline zijn gehaald, wil niet zeggen dat ze zijn verdwenen. Voor deze "zwaardere" digitale bestanden zette de buurt immers een tweede netwerk op, dat in de eerste plaats op dierkracht draait: de digitale duivenpost. Films, televisieprogramma's, muziek, games en software-upgrades worden verdeeld via SD-cards, digitale opslagmedia die een halve duim groot zijn en slechts 1 gram wegen. Die opslagmedia worden in kleine rugzakjes gestopt en door de duiven naar hun bestemming gebracht.

Al in de Oudheid werd ontdekt dat duiven over een excellent navigatiesysteem beschikken. Ze vliegen altijd terug naar de plaats waar ze zijn opgegroeid en verzorgd, hoe ver en hoe lang ze ook van die plaats zijn verwijderd. De meeste oude beschavingen beschikten over uitgebreide en strak georganiseerde postbedelingssystemen op basis van duiven. Een goed getrainde postduif kan met een vracht van 1 gram een gemiddelde snelheid van ongeveer 50 kilometer per uur volhouden over een afstand van 600 km. De duivenpost was het snelste communicatiemedium tot aan de komst van de elektrische telegraaf. 

Het gebruik van postduiven klinkt ouderwets, maar als er grotere digitale bestanden worden verstuurd, is een duif ook vandaag vaak sneller dan het internet. Stel dat we een bestand van 100 gigabyte willen versturen van Rotterdam naar Amsterdam, een afstand van ongeveer 60 km in vogelvlucht. Een snelle glasvezelverbinding (100 Mbps) doet daar iets meer dan twee uur over. Een postduif met SD-card (capaciteit 128 GB) klaart de klus echter in iets meer dan een uur, twee keer zo snel dus, en dat voor slechts een paar korrels graan.

Logistiek

Bospolder-Tussendijken is een wijk met een beperkte oppervlakte: de maximale afstand die in de buurt kan worden afgelegd, is slechts 1,3 kilometer. Bijgevolg is de postduif ook voor kleinere bestanden (vanaf ongeveer 1 GB) sneller dan het internet. Hoewel de dienst nog steeds uitbreidt, kan de digitale duivenpost in Bospolder-Tussendijken alvast een succes worden genoemd. De buurt telt al 129 knooppunten voor het verzenden en ontvangen van grote bestanden. Bewoners vragen een bestand op via het "normale" internet en gaan het vervolgens ophalen bij het dichtsbijzijnde knooppunt. 

De digitale duivenpost draait niet alleen op dierkracht, maar ook op menskracht. Een postduif vliegt slechts in één richting: naar huis. De zender moet dus over de duiven van de ontvanger beschikken. Dat is alleen maar mogelijk door een logistiek op te zetten die lijkt op die van deelfietsen: duiven die hun plicht hebben vervuld, moeten ook weer worden opgehaald. Die activiteit steunt op menskracht, ofwel te voet of per fiets. Er is ook menskracht nodig voor de selectie van de opslagmedia en het trainen van de duiven -- die nu al met zo'n 30.000 zijn.

Een recente trend is dat sommige huishoudens hun eigen duiventil hebben geïnstalleerd. Bovendien zijn de bewoners erin geslaagd om ook verder gelegen gebieden in hun netwerk op te nemen. Er zijn al postkantoren geïnstalleerd in het centrum van Rotterdam, in Amsterdam en in Groningen. Het interstedelijk dataverkeer is voorlopig beperkt, maar de buurt is ervan overtuigd dat de digitale duivenpost uiteindelijk een landelijk systeem zal worden.

Bemesting

Het grote succes van de digitale duivenpost gaat ook met een aantal problemen gepaard. Het internet mag dan trager zijn dan de postduif, het schijt niet op je kop. Van de nood werd echter een deugd gemaakt. De duiven worden gehuisvest in grote torens waar hun uitwerpselen makkelijk verzameld kunnen worden. Duivenpoep bevat een hoog gehalte aan stikstof en is één van de beste (en duurste) meststoffen die er te vinden zijn.

Historisch gezien was duivenpoep een belangrijk product, niet alleen als meststof maar ook voor het maken van buskruit. In Bospolder-Tussendijken komt gecomposteerde duivenpoep goed van pas in de moestuinen, boomgaarden en hakhoutbossen van de wijk. De vogels leveren ook lekker vlees en eieren.

Aanmelden

Willem Beekhuizen - info@beekhuizenbindt.nl

Buurt op Menskracht

Deze Rotterdamse wijk draait 100% op menskracht, biomassa, zon en wind

Aanmelden

Willem Beekhuizen - info@beekhuizenbindt.nl

Subsidieregeling couleur locale Rotterdam 2021

Hierbij treft u de subsidieregeling couleur locale voor het subsidiejaar 2020 en 2021.
Zoals u kunt lezen is de titel van de regeling niet gewijzigd. Dit komt omdat er geen nieuwe regeling is vastgesteld voor het jaar 2021, maar is de huidige couleur locale regeling uitgebreid naar het subsidiejaar 2021. Deze uitbreiding houdt in dat deze subsidieregeling (naast 2020) ook van toepassing is voor de couleur locale activiteiten 2021.

De subsidieregeling is op de onderstaande onderdelen inhoudelijk aangevuld/gewijzigd:
- artikel 5 is aangevuld met de subsidieplafonds per gebied voor het kalenderjaar 2021 (onder voorbehoud dat voldoende middelen voor couleur locale door de gemeenteraad op de begroting 2021 beschikbaar worden gesteld). Voor veel gebieden is de vrij beschikbare ruimte voor 2021 afgenomen, dit komt omdat middelen uit de vrije ruimte zijn gereserveerd voor de relaties die in de loop der jaren structureel zijn geworden. In totaal blijft het budget per gebied dus altijd gelijk, enkel de verdeling tussen “vaste budgetten” en “vrije ruimte” verandert per jaar.
- voor wat betreft de aanvragen die overwegend betrekking hebben op het beleidsterrein Jeugd wordt reeds voldaan aan de uitgangspunten van Talenthouse. In de toelichting op artikel 7 is informatie opgenomen over de betekenis van de uitgangspunten van Talenthouse.

U kunt uw subsidieaanvraag voor activiteiten die plaatsvinden van 1 januari t/m 31 december 2021 tot uiterlijk 1 oktober 2020 indienen. Let op: aanvragen die na deze datum worden ingediend worden niet in behandeling genomen. Voor kortdurende activiteiten (die niet het gehele jaar doorlopen) dient u de subsidieaanvraag uiterlijk 12 weken van tevoren in. Alle aanvragen worden digitaal ingediend via www.rotterdam.nl/subsidies. Als u verder nog vragen heeft kunt u contact opnemen.

Wij zien uw aanvraag graag tegemoet!

Aanmelden

Willem Beekhuizen - info@delfshavenlokaal.nl

Crealessen Post West vanaf 27 juli 13.15 uur

Ontmoet nieuwe mensen in de buurt. en werk samen met begeleider Jules die het leuk vindt om u over zijn passie te leren. U werkt in uw eigen tempo en krijgt begeleiding op uw eigen niveau, Ook kunt u aangeven wat u wilt doen. Elke les wat anders, bijvoorbeeld: dingen maken die u thuis kunt gebruiken zoals doosjes & fotolijsten decoreren, bloempotten mozaieken, glaswerk beschilderen, werken met papier, stof & kralen, , bloemen & dieren schilderen en stempelen op stof, houtskool tekenen. Er kan van alles. Kom eens langs.
Start: 27 juli, 13.15 -15.15 uur
Aanmelden en informatie bij: Sita Malhoe, coordinator, tel. 06-81902541

Aanmelden

Karina Culturall - culturall@xs4all.nl

Online individuele pedagogische hulp

Individuele pedagogische hulp voor kinderen op de basisschool in Rotterdam. Onze pedagogen helpen kinderen online bij emotionele of ontwikkelingsvragen. De hulp is vraaggericht. Dit programma is voor kinderen met angst, stress, somberheid, eenzaamheid, piekeren of negatief denken. Door het programma worden kinderen sterk en weerbaar en vermindert de kans op ernstige of blijvende psychische klachten.

Aanmelden

Ellen Zoetmulder - e.zoetmulder@avantsanare.nl

Online cursus stress & burn-out

Online cursus stress & burn-out. Voorkom dat stress teveel wordt en jij een burn-out krijgt. E-health in je eigen tijd, waar en wanneer het jou uitkomt. Geen wachtlijst. Je krijgt online begeleiding van onze coaches en psychologen.

Aanmelden

Ellen Zoetmulder - e.zoetmulder@avantsanare.nl

Zomerse Crealessen in De Brug

Op wo.8 juli kunnen ouderen weer aanschuiven in hun wijk, elkaar ontmoeten door samen met creativiteit, op uw eigen niveau & interesses, in een prettige omgeving. Samen met plezier wat moois maken! Kunstbegeleiders assisteren de groepen waardoor deelnemers aangenaam verrast worden door wat zij zoal kunnen maken! Deelnemers geven aan wat ze willen doen &leren, Iedereen is welkom!
Adres: Aelbrechtskolk 33, in hist.Delfshaven

LET OP: U kunt, als u wilt, uw mondkapje, handschoenen en handgel meenemen als extra maatregel vanwege de Corona.

Aanmelden

Karina Culturall - culturall@xs4all.nl
Zoom