Nieuwe Wet bestuur en toezicht (WBTR)

Advies

Op 1 juli aanstaande moet je als vereniging of stichting voldoen aan de nieuwe Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR).

Uit onderzoek onder 36.000 verenigingen en stichtingen blijkt dat ruim 62% van de besturen van de verenigingen en stichtingen nog nooit van de WBTR gehoord heeft[1]. Van de andere 38% heeft twee-derde nog geen idee hoe ze invulling gaan geven aan de wettelijke verplichtingen. Conclusie: 86% van alle besturen is nog niet in actie gekomen. Dat zijn tekenende cijfers.

De onbekendheid met de WBTR wordt mede veroorzaakt doordat er weinig aandacht is in de media; je leest en hoort er in de pers weinig over. De coronacrisis vraagt alle aandacht. Maar dat is geen excuus voor besturen om niet aan de wet te voldoen. Koepelorganisaties hebben daar ook een taak om hun achterban te informeren. 1 juli 2021 komt snel naderbij. Dan geldt de nieuwe wet en moeten organisaties daarnaar handelen. Informeer daarom de besturen van aangesloten organisaties. Daarbij kun je gebruik maken van de checklist die inzicht geeft in wat de gevolgen zijn van de WBTR voor de organisatie en het stappenplan op wbtr.nl dit helpt bij hoe jouw organisatie aan de WBTR kan voldoen. Vereniging NOV is partner van dit initiatief en met gebruik van de kortingscode krijgen leden van NOV 50% korting als ze zich aanmelden op https://wbtr.nl/partner/nov/.  

Wie

Volwassenen

Prijs

€0.00

Contact

Willem Beekhuizen
Contactpersoon

Neem contact op met Willem:

-14