Subsidieregeling couleur locale Rotterdam 2021

Hierbij treft u de subsidieregeling couleur locale voor het subsidiejaar 2020 en 2021.
Zoals u kunt lezen is de titel van de regeling niet gewijzigd. Dit komt omdat er geen nieuwe regeling is vastgesteld voor het jaar 2021, maar is de huidige couleur locale regeling uitgebreid naar het subsidiejaar 2021. Deze uitbreiding houdt in dat deze subsidieregeling (naast 2020) ook van toepassing is voor de couleur locale activiteiten 2021.

De subsidieregeling is op de onderstaande onderdelen inhoudelijk aangevuld/gewijzigd:
- artikel 5 is aangevuld met de subsidieplafonds per gebied voor het kalenderjaar 2021 (onder voorbehoud dat voldoende middelen voor couleur locale door de gemeenteraad op de begroting 2021 beschikbaar worden gesteld). Voor veel gebieden is de vrij beschikbare ruimte voor 2021 afgenomen, dit komt omdat middelen uit de vrije ruimte zijn gereserveerd voor de relaties die in de loop der jaren structureel zijn geworden. In totaal blijft het budget per gebied dus altijd gelijk, enkel de verdeling tussen “vaste budgetten” en “vrije ruimte” verandert per jaar.
- voor wat betreft de aanvragen die overwegend betrekking hebben op het beleidsterrein Jeugd wordt reeds voldaan aan de uitgangspunten van Talenthouse. In de toelichting op artikel 7 is informatie opgenomen over de betekenis van de uitgangspunten van Talenthouse.

U kunt uw subsidieaanvraag voor activiteiten die plaatsvinden van 1 januari t/m 31 december 2021 tot uiterlijk 1 oktober 2020 indienen. Let op: aanvragen die na deze datum worden ingediend worden niet in behandeling genomen. Voor kortdurende activiteiten (die niet het gehele jaar doorlopen) dient u de subsidieaanvraag uiterlijk 12 weken van tevoren in. Alle aanvragen worden digitaal ingediend via www.rotterdam.nl/subsidies. Als u verder nog vragen heeft kunt u contact opnemen.

Wij zien uw aanvraag graag tegemoet!

Waar

Rösener Manzstraat 80 Rotterdam

Contact

Willem Beekhuizen
Contactpersoon

Neem contact op met Willem:

-23