Subsidieregeling couleur locale 2022

Financieel

In de bijlage is de vastgestelde subsidieregeling couleur locale voor het volgende jaar opgenomen. Deze is op een aantal punten aangepast, lees de bijgevoegde presentatie!

Op basis van de nieuwe regeling kunnen de couleur locale aanvragen voor het volgende jaar worden ingediend.

Let hierbij vooral op de sluitingstermijn van 1 oktober 2021 voor de jaarlijkse subsidies 2022.

Jaarlijkse aanvragen die na deze datum zijn ingediend worden niet in behandeling genomen.

Couleur Locale blijft de subsidieregeling voor de kleinere lokale organisaties met welzijnsactiviteiten voor de buurt/wijk/gebied. Met inzet van veel lokale bewoners en vrijwilligers.

Couleur Locale blijft laagdrempelig, voor iedereen bereikbaar -> voorliggende voorziening

Couleur Locale blijft een belangrijk deel van het wijknetwerk in de buurt/wijk/gebied. Samen met wijknetwerkpartners als VraagWijzer, CJG, basisscholen, (sport)verenigingen, bibliotheken, woningcorporaties etc.

Activiteiten aanvullend op inzet Vraagwijzer, wijkteam, CJG en andere wijkpartners.

Aansluiting op de prioriteiten in het gebied

Vroegsignalerende functie!

Wie

Kinderen
Jongeren
Volwassenen
Senioren

Waar

Rösener Manzstraat 80 Rotterdam

Contact

Willem Beekhuizen
Contactpersoon

Neem contact op met Willem:

-13