Yess!

Yess! is een nieuw, veelzijdig initiatief in Bospolder-Tussendijken. We zijn een weggeefwinkel en plek voor ontmoeting en ontwikkeling van wijkbewoners.

Aanmelden

Nico van splunter - yess.botu@gmail.com - 06 24121408

WijkEnergieWerkt

We zorgen voor duurzame energie voor iedereen in de wijk. We leiden buurtbewoners op, zodat zij bij het installatiebedrijf WijkEnergieWerkt aan het werk kunnen. Deze medewerkers helpen hun buren aan duurzame energie bij hen thuis. We brengen bij elk huis in de wijk isolatiefolie aan achter de verwarming, om de warmte beter binnen te houden, bijvoorbeeld. Of we vervangen verlichting voor zuinige LED-lampen. Bij de buren die dat willen, installeren we zonnepanelen en helpen we met de isolatie.

Iedereen uit de wijk mag meedoen, er is genoeg te doen! Wij bieden jou en je buren een duurzame toekomst.

Aanmelden

Josee van Linschoten - josee@wijkenergiewerkt.nl - 06 4137 6787

Huis van de toekomst BoTu

Hoe ziet uw woning er uit als we in de toekomst zelf energie opwekken?De energietransitie is op dit moment een verhit debat. Hoe ziet uw woning er uit als we in de toekomst zelf energie opwekken? Stap eens binnen bij het Huis van de toekomst.

Waar

Jan Kobellstraat 56 Rotterdam

Aanmelden

Willem Beekhuizen - info@beekhuizenbindt.nl

Ayasofya

Nederlandse Islamitische Federatie Hollanda Islam Federasyonu

Waar

Mathenesserdijk 357 Rotterdam

Aanmelden

Volkan Duz - info@ayasofya.nl

Mantelfoon

Mantelfoon is een telefonische dienst die 24 uur per dag, 365 dagen per jaar bereikbaar is voor alle mantelzorgers in Rotterdam via 0800 – 777 3333 (gratis). Rotterdam telt maar liefst 85.000 mantelzorgers: een getal waar we trots op zijn. Om deze toppers een plek te bieden waar zij terecht kunnen voor een luisterend oor, advies en ondersteuning op maat, lanceren wmo radar, DeZorgCentrale, Incluzio en Gemeente Rotterdam Mantelfoon.

Mooie samenwerking

Mantelzorgers werken vanuit hun hart. Omdat zij vanuit liefde de mouwen uit de handen steken voor anderen, zijn zelfzorg en sociale contacten vaak hetgeen wat mantelzorgers als eerste – dan wel onbewust – opgeven. De mantelfoon zorgt dat deze Rotterdammers er niet alleen voor staan. De telefonisten van DeZorgCentrale kunnen bellers goed te woord staan dankzij hun zorgachtergrond. Ze bieden een luisterend oor, beantwoorden vragen en maken een deskundige inschatting of er naast een telefoongesprek meer nodig is om de beller te helpen. In dit geval wordt de mantelzorger gekoppeld aan een ervaren mantelzorgcoach van wmo radar. De mantelzorgcoach begeleidt de mantelzorger stap voor stap bij de mantelzorgtaken.

Handvatten en waardering

De Mantelfoon bouwt aan een stedelijk netwerk van organisaties dat ondersteuning biedt aan mantelzorgers. Het wordt een knooppunt voor de verzameling van kennis en ervaring rondom dit onderwerp. Het steunpunt wil daarbij het bewustzijn rond mantelzorg vergoten, behoeftes in kaart brengen en erkenning en waardering voor mantelzorgers tonen en vergroten. De samenwerking tussen de welzijnsorganisaties richt zich zowel op het hier en nu, als de toekomst. En uit zich immers in kennis, kunde, ervaring én empathie. Dé ingrediënten die mantelzorgers, al zijn ze zich dit vaak niet bewust, het hardst nodig hebben.

Waar

Kipstraat 37 Rotterdam

Aanmelden

Merel Mantelfoon - info@mantelfoon.nl

Avant sanare - Delfshaven

Voor kinderen, jongeren en volwassenen die grip op hun leven willen ervaren en de kracht willen vinden om tot een gezonde persoonlijke ontwikkeling te komen.

Waar

Directiekade 15 Rotterdam

Aanmelden

Ellen Zoetmulder - e.zoetmulder@avantsanare.nl

OBS De Boog

Welkom op OBS De Boog, een school die je raakt!

De basisschool is een belangrijke periode in het leven van een kind. Iedere ouder wil het best denkbare onderwijs voor zijn of haar kind. Op deze website kunt u lezen wie wij zijn, waar wij voor staan, hoe wij werken en wat u van ons mag verwachten. Op deze manier krijgt u een goed beeld van de school.

Op De Boog willen we graag dat kinderen met groot plezier naar school gaan. Daarom werken wij vanuit de principes van adaptief onderwijs: onderwijs dat aansluit bij het ontwikkelingsniveau, de behoefte en mogelijkheden van ieder kind. De visie erachter is dat kinderen beter leren als de leerstof op de interesses van de leerlingen is afgestemd.

Waar

Kedoestraat 102 Rotterdam

Aanmelden

Hayat Lbarkani - info@obsdeboog.nl

Zorgvrijstaat

Zorgen voor elkaar is iets van mensen. Zorgvrijstaat werkt aan zorgzame buurten, waar mensen eigenaarschap voelen en zeggenschap hebben over hun eigen zorg en welzijn.

We geloven in ‘samenredzaamheid’ en willen vorm geven aan een nieuwe solidariteit. Samen met bewoners en organisaties bouwen we aan sterke netwerken en nieuwe voorzieningen, waarmee mensen grip krijgen op hun eigen gezondheid en de kwaliteit van hun leven.

Zorgvrijstaat heeft haar wortels in Rotterdam West, dat bestaat uit Het Oude Westen, Middelland en Het Nieuwe Westen: dichtbevolkte stadswijken met een diversiteit aan bewoners en vraagstukken. Door ingrijpende veranderingen in de zorg zien we gaten vallen; mensen houden zichzelf soms met moeite staande en weten de weg naar passende ondersteuning niet altijd te vinden.

Maar naast zorgen zien wij ook kansen: mensen doen van nature al veel voor elkaar, en er zijn veel netwerken en initiatieven van buurtbewoners die elkaar helpen met hun vragen en behoeften. Wat als je deze krachten bundelt en voor meer mensen beschikbaar maakt? Wat als je werkt aan stevige netwerken rondom mensen? Wat als je beter gebruik kan maken van het sociale kapitaal wat beschikbaar is in de buurt?

Wij zijn ervan overtuigd dat de sleutel tot vernieuwing van zorg en welzijn in wijken ligt, waar bewoners en informele netwerken mede-vormgever zijn van sociale en gezonde buurten. Mogen we een beroep doen op elkaar en je vragen mee te doen?

Waar

Hooidrift 169 Rotterdam

Aanmelden

Alexander Hogendoorn - ahogendoorn@me.com

Delfshaven helpt

Corona zorgt voor veel spanning en ongemak. Delfshaven helpt. Samen willen we zorgen voor kwetsbare buurtgenoten die in de knel komen.

Buurtplekken, bewoners en ondernemers, wijkpartners en overheid in Delfshaven werken samen bij dit project voor buurthulp in Corona tijden.

www.delfshavenhelpt.nl

Hier kunt u om hulp vragen.Hier kunt u uzelf als helper aanmelden.

Als het niet lukt kunt u bellen naar 0107470022

We werken zo veilig mogelijk.

  • Binnen de kaders van RIVM en overheid.
  • Geen of minimaal fysiek contact.
  • Zoveel mogelijk telefonisch en digitaal.
  • Alleen vrijwilligers die fit zijn.

Waar

Rösener Manzstraat 80 Rotterdam

Aanmelden

Willem Beekhuizen - info@beekhuizenbindt.nl

Zanggroep After Eight

Zanggroep After Eight is een open-minded vierstemmig koor en heeft ruimte voor nieuwe stemmen, in het bijzonder Tenoren en Bassen.

We hebben één ding gemeen: de lol van het met elkaar zingen. Het repertoire varieert van oude muziek tot moderne songs, van klassiek tot rock, van Engels, Frans en Duits tot Afrikaans. Bladmuziek kunnen lezen is niet vereist. Onze enthousiaste dirigent:

Robert Verheul

Bel of mail om een maand gratis mee te kunnen zingen op onze repetities.

dinsdagavond van 20.00 uur -22.00 uur

Pieter de Hoochweg 110( Humanitas gebouw)

je bent van harte welkom

Waar

Pieter de Hoochweg 110 Rotterdam

Aanmelden

Ineke van Alphen - ineke@ivanalphen.nl

Lil Delfshaven

Lil’ Delfshaven is het brugwachtershuisje waar makers, kunstenaars en muzikanten uit Delfshaven een plek hebben om hun creaties aan de wereld te tonen. Met het lekkerste bakkie van Delfshaven!

Waar

Havenstraat 6 Rotterdam

Aanmelden

Lilia Costa - Info@lildelfshaven.nl

Initiatiefgroep-Omgeving-WillemBuytewechstraat

Wij (een groep van 5) zijn bewoners van de omgeving Willem Buytewechstraat/ Havenstraat en zijn gestart met initiatieven voor groot en klein in de wijk. Wees Welkom!

We staan open voor uw ideeën.

Na de Burendag, hebben we binnenkort een BuurtBorrel/Nieuwjaarsborrel!

KLEIN EN GROOT is van Harte welkom in 'DE KOLK' op 11 jan. van 15:00 u t.m. 17:00 u.

Meld je even aan (0641067964).

Sheila (WmB210A) en het OrgaTeam!

Waar

Willem Buytewechstraat 210 Rotterdam

Aanmelden

Sheila Blankendal - sehblankendal@hotmail.com
Zoom